ZASADY UMIESZCZANIA ZDJĘĆ W GALERII PORTALU

Od początku istnienia naszej strony do Państwa dyspozycji oddajemy Galerię Portalu, gdzie systematycznie gromadzimy zdjęcia czarnych terierów rosyjskich urodzonych w polskich hodowlach lub importów sprowadzonych do Polski. Nasza Galeria rozrasta się dzięki współpracy wielu fotografów, którzy nadsyłają do nas zdjęcia swojego autorstwa - głównie wykonane na wystawach psów rasowych, ale także dzięki indywidualnemu zaangażowaniu właścicieli CTR-ów. Jeśli w Galerii nie ma zdjęcia Państwa zwierzęcia, a jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem jego podobizny w naszych zbiorach, to zachęcamy do nadsyłania zdjęć.

 

Od ponad dziewięciu lat docieramy pod "internetowe strzechy" wielu hodowców, właścicieli, miłośników i potencjalnych przyszłych nabywców czarnego teriera rosyjskiego. Nasza strona cieszy się dużą popularnością, co owocuje odwiedzinami kilkuset osób dziennie z całego Świata bezpośrednio zainteresowanych rasą. To jedyna tematyczna strona o charakterze informacyjnym w Polsce, na tak szeroką skalę poświęcona rasie. W celu propagowania polskiej hodowli chętnie dodajemy kolejne zdjęcia.

 

Zdjęcia w Galerii publikujemy wg następujących zasad:

 1. Publikujemy tylko zdjęcia rodowodowych czarnych terierów rosyjskich urodzonych w polskich hodowlach (bez względu na miejsce zamieszkania zwierzęcia) oraz importów sprowadzonych do Polski i zarejestrowanych w ZKwP.

 2. Umieszczenie zdjęć w Galerii jest bezpłatne i bezterminowe.

 3. Galeria podzielona jest na 6 przedziałów wiekowych:

  1. urodzone do 1992 roku;

  2. urodzone pomiędzy 1992 rokiem, a 1995 rokiem;

  3. urodzone pomiędzy 1996 rokiem, a 2000 rokiem;

  4. urodzone pomiędzy 2001 rokiem, a 2005 rokiem;

  5. urodzone pomiędzy 2006 rokiem, a 2010 rokiem;

  6. urodzone pomiędzy 2011 rokiem, a 2015 rokiem;

  7. urodzone pomiędzy 2016 rokiem, a 2020 rokiem.

  Zdjęcia publikowane są w odpowiednich przedziałach wiekowych (zgodnie z datą urodzenia zwierzęcia), a o kolejności ułożenia zdjęć w Galerii decyduje data urodzenia psa/suki.

 4. Niezbędne wymogi, by zdjęcie mogło zostać opublikowane:

  1. zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) należy wraz ze zdjęciem nadesłać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz jego zgodę na bezterminową publikację zdjęcia w naszej Galerii;

  2. należy podać: imię i przydomek psa/suki wraz z datą urodzenia (opcjonalnie można dopisać tytuły wystawowe psa/suki oraz wyniki przeprowadzonych testów lub badań zdrowotnych);

  3. zdjęcie powinno być dobrej jakości i prezentować psa/sukę w pozycji wystawowej;

  4. zdjęcie powinno być pomniejszone do wymiarów 320 px x 240 px lub akceptowany jest każdy inny (większy) wymiar, który pozwoli na wykadrowanie zdjęcia do ww. wymiarów.

 5. Po nadesłaniu i zaakceptowaniu zdjęcia będzie ono opublikowane, przy najbliższej aktualizacji strony.

 6. Zdjęcia prosimy nadsyłać drogą e-mailową.

 7. Aktualizacja zdjęć: w przypadku chęci wymiany zdjęcia na nowe prosimy o przesłanie zdjęcia do naszej Redakcji drogą e-mailową z zachowaniem zasad punktu 4. Zmiany będą opublikowane, przy najbliższej aktualizacji strony.

 8. Publikacja zdjęć w Galerii jest bezterminowa, mimo to na wyraźne życzenie autora zdjęcia lub osoby dysponującej autorskimi prawami majątkowymi do tego zdjęcia może ono być usunięte z naszej Galerii podczas każdej najbliższej aktualizacji.

 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z Galerii w każdym momencie jego publikacji oraz do odmowy publikacji nadesłanego zdjęcia bez podania przyczyny.

 10. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłane zdjęcia, które następnie zostaną opublikowane na łamach naszej Galerii.

 11. Za poprawność i rzetelność nadsyłanych danych (w tym jakość i wizerunki prezentowane na zdjęciach) odpowiada osoba nadsyłająca je.

 
       

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie  ze strony  zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera . bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy