2009

2010

2011

 

 

 

O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ranking 2009

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Poniższy ranking ma na celu  promowanie polskich psów/suk prezentowanych na wystawach oraz wyłonienie najlepszych. Ranking jest wewnętrznym konkursem Świata Czarnego Teriera niezależnym od innych odbywających się w kraju;

2. W rankingu mogą brać udział tylko psy i suki stanowiące własność polskiego wystawcy;

3. Podstawą do wyłonienia najlepszych są zebrane wyniki z wystaw organizowanych w Polsce w sezonie 2009;

4. Przyznawane zostaną lokaty od miejsca I do X  oddzielnie dla psów i suk, a o klasyfikacji decyduje łączna liczba uzyskanych punktów przez cały okres trwania konkursu;

5. Punkty są naliczane zgodnie z poniższymi tabelami;

6. W przypadku uzyskania przez  dwa psy/suki identycznej łącznej liczby punktów lokatę wyższą otrzyma ten, którego suma punktów zdobyta na samych wystawach rangi klubowej, międzynarodowej i championów (organizowanych w Polsce i poza jej granicami) będzie wyższa;

7. Pies i suka, które uzyskają największą łączną liczbę punktów i lokatę I otrzymają tytuł TOP TERIERA PSA/SUKI ROKU 2009;

8. Dodatkowo do rankingu zliczane są punkty uzyskane na wystawach zagranicznych. Jednak biorąc pod uwagę mnogość organizowanych rocznie wystaw i przede wszystkim ograniczony dostęp do wyników z wystaw zagranicznych Redakcja Świata Czarnego Teriera zastrzega sobie, że pod uwagę będą brane tylko wyniki ze znanych Redakcji wystaw opublikowane na łamach naszej strony!. Zatem zwracamy się z apelem do wszystkich  właścicieli Czarnych Terierów prezentowanych na wystawach poza granicami Polski, by  wyniki z tychże wystaw nadsyłać drogą mailową do Portalu Świata Czarnego Teriera. Z podaniem: daty wystawy, rangi, miejsca i uzyskanych przez psa osiągnięć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 roku;

9. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2009 roku i trwa do 31 grudnia 2009 roku, w tym czasie zbieramy wszystkie wyniki z wystaw organizowanych w kraju i poza jego granicami. Wyniki z wystaw zagranicznych nadesłane  po 31 grudnia 2009  nie będą wliczone do rankingu;

10. Redakcja Portalu Świata Czarnego Teriera poda do dnia 10 stycznia 2010 roku finałową 10 zwycięskich psów i suk, za rok wystawowy 2009 na łamach strony internetowej naszego portalu. Informujemy również, że opublikowana finałowa 10 dla psów i suk będzie miała charakter ostateczny i nie będziemy wnosić żadnych korekt dotyczących dodania rezultatów z niedostarczonych w wyżej podanym terminie wyników z wystaw zagranicznych;

11. Z przyczyn losowych i niezależnych od redakcji Świata Czarnego Teriera zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia rankingu bez wcześniejszego uprzedzenia w każdym momencie jego trwania. W wyniku zaistnienia ważnych okoliczności (szczególnie konieczności korekty podliczeń) zastrzegamy sobie również możliwość korekty wyników (włącznie z przetasowaniem lokat góra/dół) już po ogłoszeniu rankingu.

 

RANGA WYSTAWY

KLUBOWA

MIĘDZYNARODOWA

CHAMPIONÓW

KRAJOWA

PUNKTY

BOB

-

120

ZWYCIĘZCA KLUBU

CACIB =

NDPwR/NDSwR*

-

-

100

CWC/CAC/CACA

NJwR

NWwR

NDPwR/NDSwR

RES. CACIB**

CWC

NDPwR/NDSwR

 

BOB

80

MŁODZIEŻOWY

ZWYCIĘZCA

 KLUBU

CWC/CAC/CACA/VDH

NJwR

NWwR

-

NDPwR/NDSwR/NV***

70

NSZCZwR

NBwR

ZW.MŁ

ZW.MŁ (CAJC, JCAC)

NSZCZwR

-

CWC/CAC/CACA/VDH

NJwR

NWwR

50

DOSKONAŁA 1

res.CAC

ZW. MŁ (CAJC, JCAC)

NSZCZwR

30

DOSKONAŁA 2

DOSK.1

res.CAC

15

DOSKONAŁA 3

WIELCE OBIECUJĄCY 1

DOSKONAŁA 3

 

DOSK. 2

10

DOSKONAŁA 4

WIELCE OBIECUJĄCY 2

DOSKONAŁA 4

 

DOSK. 3

WIELCE OBIECUJĄCY 1

8

DOSKONAŁA

WIELCE OBIECUJĄCY 3

DOSKONAŁA

 

DOSK. 4

WIELCE OBIECUJĄCY 2

5

WIELCE OBIECUJĄCY 4

-

DOSK.

WIELCE OBIECUJĄCY 3

3

WIELCE OBIECUJĄCY

-

WIELCE OBIECUJĄCY 4

2

-

-

WIELCE OBIECUJĄCY

1

*przyznanie CACIB-u jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu NDPwR/NDSwR dlatego też punkty w tym przypadku są od razu zsumowane i przyznawane w/g naszego rankingu , jak za jeden tytuł raz.

** w przypadku zdobycia przez psa/sukę res. CACIB-u  z porównania z psem/suką, który/a w dniu danej wystawy posiadał/a już zatwierdzony tytuł interchampiona lub zgodnie z obowiązującym regulaminem spełniał/a w przeddzień wystawy wszystkie warunki, by taki tytuł otrzymać punkty za res. CACIB są liczone , jak za CACIB ( res. CACIB = CACIB)

***NV - Národní vítěz - tytuł przyznawany na Národních (krajowych) wystawach w Czechach (odpowiednik polskiego NDPwR/NDSwR)

 

UWAGA: Punkty za przyznanie tytułów specjalnych min.: Zwycięzcy Świata, Zwycięzcy Europy, Zwycięzcy Świata Weteranów, Zwycięzcy Europy Weteranów, Zwycięzcy Kraju (np. Zwycięzca Polski, Bundessieger), Zwycięzcy Europy Środkowo-Wschodniej, Zwycięzcy Europy Centralnej, VDH Europasieger, Zwycięzcy Adriatyku, Zwycięzcy Austro-Węgier, Alpe Adria Winner, Mediterranean Winner, Zwycięzca miasta/landu (np.: Lisbony, Neumünster, Nadrenii), Alpen Cup, Zwycięzca Grand Prix itp. jeśli ww. tytuły zostały przyznane na wystawie rangi międzynarodowej to doliczamy 100 punktów, jeśli na wystawie rangi krajowej to doliczamy 80 punktów. Jeśli odpowiedniki niektórych z ww. tytułów zostały również przyznane młodzieży na wystawie rangi międzynarodowej to doliczamy 70 punktów, jeśli na wystawie rangi krajowej to doliczamy 50 punktów.

 

RANGA WYSTAWY

KONKURENCJE FINAŁOWE

KLUBOWA/MIĘDZYNARODOWA

CHAMPIONÓW

KRAJOWA

PUNKTY

BIS-I

-

250

 BIS-II

-

230

  BIS-III

-

210

  BIS-IV

-

190

BOG -I

BIS-JUNIOR-I

BIS-WETERAN-I

BIS-SZCZENIĄT-I

BIS-BABY-I

BIS DERBY -I *

BOG-I

BIS-I

180

BOG-II

BIS-JUNIOR-II

BIS-WETERAN-II

BIS-SZCZENIĄT-II

BIS-BABY-II

BIS DERBY  - II

BOG-II

BIS-II

BIS-JUNIOR-I

BIS-WETERAN-I

BIS-SZCZENIĄT-I

BIS-BABY-I

170

BOG-III

BIS-JUNIOR-III

BIS-WETERAN-III

BIS-SZCZENIĄT-III

BIS BABY-III

BIS DERBY - III

BOG-III

BIS-III

BIS-JUNIOR-II

BIS-WETERAN-II

BIS-SZCZENIĄT-II

BIS-BABY-II

160

BOG-IV

BIS-JUNIOR-IV

BIS-WETERAN-IV

BIS-SZCZENIĄT-IV

BIS-JUNIOR DNIA - I

BIS-WETERAN DNIA - I

BIS-SZCZENIĄT DNIA -I

BOG-IV

BIS-IV

BIS-JUNIOR-III

BIS-WETERAN-III

BIS-SZCZENIĄT-III

BIS-BABY-III

150

BIS-JUNIOR DNIA - II

BIS-WETERAN DNIA - II

BIS-SZCZENIĄT DNIA -II

-

BOG-I

BIS-JUNIOR-IV

BIS-WETERAN-IV

BIS-SZCZENIĄT-IV

BIS-BABY-IV

140

BIS-JUNIOR DNIA - III

BIS-WETERAN DNIA - III

BIS-SZCZENIĄT DNIA -III

-

BOG-II

130

BIS-JUNIOR DNIA -IV

BIS-WETERAN DNIA - IV

BIS-SZCZENIĄT DNIA -IV

-

BOG-III

120

-

-

BOG-IV

BIS-JUNIOR DNIA - I

BIS-WETERAN DNIA - I

BIS-SZCZENIĄT DNIA -I

110

BOG-JUNIOR-I,II,III*

-

BIS-JUNIOR DNIA - II

BIS-WETERAN DNIA - II

BIS-SZCZENIĄT DNIA -II

80

-

-

BIS-JUNIOR DNIA -III

BIS-WETERAN DNIA - III

BIS-SZCZENIĄT DNIA -III

70

-

-

BOG-JUNIOR-I,II,III***

BIS-JUNIOR DNIA -IV

BIS-WETERAN DNIA - IV

BIS-SZCZENIĄT DNIA -IV

60

*w związku z trudnością oceny przyznanych miejsc na finałach Junior BOG dla trójki finalistów przewidziana jest ta sama punktacja.

* BIS DERBY tytuł przyznawany na ringu głównym na wystawie rangi klubowej organizowanej w Polsce dla młodzieży urodzonej w roku kalendarzowym poprzedzającym wystawę.

 

Udział w wystawach zagranicznych jest premiowany dodatkową liczbą punktów do całości zliczonych punktów z dwóch powyższych tabeli dla konkretnego wyniku dodajemy jeszcze w przypadku wystawy rangi międzynarodowej, klubowej i championów 20%, a w przypadku wystawy rangi krajowej 10%.

 

Przykład:

pies X prezentowany na wystawie międzynarodowej na Słowacji w klasie otwartej zdobywa lokatę I, ocenę doskonałą, CAC, CACIB, BOB, BOG-III.

Suma jego punktów:

ocena doskonała lokata I - 30

CAC - 70

CACIB - 100

BOB - 120

BOG - III - 160

razem = 480 plus za udział w wystawie zagranicznej rangi międzynarodowej 20% z 480 = 96

łączna suma punktów zdobyta przez psa X na tej wystawie wynosi 480 + 96 = 576

 


Dzięki naszym sponsorom Top Pies i Top Suka 2009 otrzymają pamiątkowe puchary i rozety, również wszyscy pozostali finaliści rankingu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi rozetami.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych sponsorów, a w szczególności dla p. P. Kwiatkowskiego i p. I. Krawczyka.

Dziękujemy również p. Agacie Piotrowskiej, Marinie Kaźmierkiewicz, Natalii Grzesik, Aleksandrze Wierzbickiej i Katarzynie Sokólskiej, które sumowały punkty do Rankingu.

Katarzynie Stańczak i p. Agacie Piotrowskiej za wykonanie tych pięknych rozetek i Katarzynie Sokólskiej za wykonanie środków do rozet.

Dziękujemy również Katii Kropotkinej - Rosja, której szkic głowy czernysza uświetnił środki rozet.

Nagrody zostaną doręczone pocztą poleconą lub w miarę możliwości osobiście przez autorki rozet.

   
   
   

 

WYNIKI RANKINGU 2009 ROK

 

TOP SUKA 2009

I MIEJSCE

TOP PIES 2009

I MIEJSCE

 ARGUS ELECTRA (FCI) CONTESSA

wł. p. A. Piotrowska

DARGAS DRUGELIS

wł. p. A. Florczuk


łączna liczba punktów: 3069 pkt.


łącznie wystaw: 15


średnia punktów dla jednej wystawy: 204,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 6


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 625 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 104,2 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 9


punkty zdobyte za granicą: 2444 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 271,5 pkt.łączna liczba punktów: 7014,7 pkt.


ilość wystaw: 28


średnia punktów dla jednej wystawy: 250,525 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 17


punkty zdobyte na wystawach w Polsce : 5865 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce : 345 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 11


punkty zdobyte za granicą: 1149,7 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 104,5 pkt.II MIEJSCE II MIEJSCE
   

FORTUNATA IZ GALICKICH ZEMEL

wł. p. H. Skubel

TYTAN KUKUŁAJKA
wł. p. P. Kwiatkowski


łączna liczba punktów: 2946,4 pkt.


łącznie wystaw: 14


średnia punktów dla jednej wystawy: 210,46 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 3


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 515 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 171,7 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 11


punkty zdobyte za granicą: 2431,4 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 221 pkt.łączna liczba punktów: 3255,7 pkt.


łącznie wystaw: 24


średnia punktów dla jednej wystawy: 135,65 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 6


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 660 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 110 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 18


punkty zdobyte za granicą: 2595,7 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 144,2 pkt.III MIEJSCE

III MIEJSCE

 

 

KROPECHKA ZVIOZDECHKA MALAHOVSKAJA MAGNATERIA
wł. p. D. Cymbik i p.p. A&G Mrozińscy

GWASZ Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. K. Moskwa

łączna liczba punktów: 2300 pkt.


łącznie wystaw: 18


średnia punktów dla jednej wystawy: 127,8 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 8 + (1)*


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1173 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 130,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 9


punkty zdobyte za granicą: 1127 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 125,2 pkt.łączna liczba punktów: 2187 pkt.


łącznie wystaw: 20


średnia punktów dla jednej wystawy: 109,35 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 10


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 843 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 84,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 10


punkty zdobyte za granicą: 1344 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 134,4 pkt.IV MIEJSCE IV MIEJSCE
   
HARIZMA S ALMAZNOGO OSTROVA
wł. p.p. K&K Ber

EMELYA S ZOLOTOGO GRADA

wł. p. I. Krawczyk


łączna liczba punktów: 1860 pkt.


łącznie wystaw: 14


średnia punktów dla jednej wystawy: 132,85 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 11


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1260 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 114,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 3


punkty zdobyte za granicą: 600 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 200 pkt.łączna liczba punktów: 1921,3 pkt.


łącznie wystaw: 19


średnia punktów dla jednej wystawy: 101,1 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 13


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1720 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 132,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 5 + (1)*


punkty zdobyte za granicą: 201,3 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 33,55 pkt.V MIEJSCE V MIEJSCE
   

TIGRA KUKUŁAJKA
wł. p. D. Machowski

BURAN BOYARIN BLACK PARADISE FCI
wł. p. P. Cykowski

łączna liczba punktów: 1797 pkt.


łącznie wystaw: 20


średnia punktów dla jednej wystawy: 89,85 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 8 + (2)*


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 663 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 66,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 8 + (2)*


punkty zdobyte za granicą: 1134 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 113,4 pkt.łączna liczba punktów: 1320 pkt.


łącznie wystaw: 7


średnia punktów dla jednej wystawy: 188,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 7


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1320 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 188,6 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0VI MIEJSCE VI MIEJSCE
   

RATELLA Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY

wł. p. A. Tymczak

SALMAR Z OSGILIATHU
wł. p. Cz. Trzos

łączna liczba punktów: 1613 pkt.


łącznie wystaw: 8


średnia punktów dla jednej wystawy: 201,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 2


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 23 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 11,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 6


punkty zdobyte za granicą: 1590 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 265 pkt.łączna liczba punktów: 1123 pkt.


łącznie wystaw: 17


średnia punktów dla jednej wystawy: 66,05 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 17


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1123 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 66,05 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0VII MIEJSCE VII MIEJSCE
   

MALAHOVSKAJA BARYNJA

wł. p. A&G Mrozińscy

ARAGON NON LATRANTIUM
wł. p. I. Krawcewicz

łączna liczba punktów: 1436 pkt.


łącznie wystaw: 7


średnia punktów dla jednej wystawy: 205,14 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 1


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 410 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 410 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 6


punkty zdobyte za granicą: 1026 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 171 pkt.łączna liczba punktów: 1035 pkt.


łącznie wystaw: 10


średnia punktów dla jednej wystawy: 103,5 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 10


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1035 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 103,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0VIII MIEJSCE VIII MIEJSCE
   
TEMIDA VALIKORD WILLA TAIRA
wł. p. E. Kordowiecka
NICOLAI MOGADOR WILLA TAIRA
wł. p. M. Dudek

łączna liczba punktów: 1041 pkt.


łącznie wystaw: 9


średnia punktów dla jednej wystawy: 115,7 pkt.


ilość wystaw w Polsce:  9


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1041 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 115,7 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0łączna liczba punktów: 950 pkt.


łącznie wystaw: 12


średnia punktów dla jednej wystawy: 79,2 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 6


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 350 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 58,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 6


punkty zdobyte za granicą: 600 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 100 pkt.IX MIEJSCE IX MIEJSCE
   
GRACJA Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. M. Pudłowska
 FADO IZ CHIGASOVO
wł. p. J. Karwowski

łączna liczba punktów: 1031 pkt.


łącznie wystaw: 5


średnia punktów dla jednej wystawy : 206,2 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 4


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1025 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 256,25 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 1


punkty zdobyte za granicą: 6


efektywność na wystawach zagranicznych: 6 pkt.łączna liczba punktów: 795 pkt.


łącznie wystaw: 15


średnia punktów dla jednej wystawy: 53 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 10 + (2)*


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 435 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 36,25 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 2 + (1)*


punkty zdobyte za granicą: 360 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 120 pkt.X MIEJSCE X MIEJSCE
   
CAMPARI GRAND PRIX
wł. p. B. Orfanu
 BUFFALO - BILL IKSFORUM
wł. p. D. Ogryczak

łączna liczba punktów: 796 pkt.


łącznie wystaw: 9


średnia punktów dla jednej wystawy: 88,4 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 6


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 520 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 86,7 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 3


punkty zdobyte za granicą: 276 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 92 pkt.łączna liczba punktów: 685 pkt.


łącznie wystaw: 5


średnia punktów dla jednej wystawy: 137,5 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 5


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 685 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 137,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0


 

*w nawiasach podano ilość wystaw, na których pies/suka był prezentowany, ale nie zdobył żadnych punktów do rankingu.

** wyniki po przecinku do 0,5 zostały zaokrąglone w dół, a powyżej 0,5 zostały zaokrąglone w górę.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768