O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Sylwetka i preferowany typ

 

Wrażenie ogólne to nic innego, jak to, w jaki sposób widzimy na tzw. "pierwszy rzut oka" dany egzemplarz - czyli sylwetka, charakterystyczne cechy dla rasy, proporcje ogólne, zachowanie, kondycja, przygotowanie szaty, ruch, prezentacja. Wszystko to zebrane w jedną całość daje nam estetykę odbioru danego osobnika.

 

Pamiętajmy, że przy ocenianiu psa, wrażenie ogólne jest niejako sumą całej oceny i może mieć decydujący na nią wpływ. Może się tak zdarzyć, że zwierzę zbudowane poprawnie, ale pozbawione harmonii, nie będzie się nam podobać, zaś egzemplarz o kilku wadach drugorzędnego znaczenia, który w wyrazie ogólnym zachowa jednak pełną i niezakłóconą harmonię, wywrze na nas pozytywne wrażenie.

 

Chcielibyśmy podkreślić, że sylwetka czarnego teriera rosyjskiego, jaką widzimy, składa się z... psa i jego okrywy włosowej. W dużej mierze to właśnie od perfekcyjnego przygotowania szaty, a także stopnia wyćwiczenia psa i umiejętności handlera zależy estetyczny odbiór sylwetki psa. Obfitość futra i strzyżenie wg obowiązującego wzorca daje nam złudzenie psa nieco większego, niż jest w rzeczywistości. Dlatego też same bodźce wzrokowe, bez dokładnego sprawdzenia budowy zwierzęcia, mogą nam dać obraz zafałszowany. Nie zapominajmy, że strzyżeniem możemy zarówno uwypuklić zalety, jak i też ukryć wady. Czasami nieumiejętnym przygotowaniem można osiągnąć efekt odwrotny do oczekiwanego.

 

W standardzie rasy zapisano: Czarny terier jest dużym psem o trochę wydłużonym tułowiu, atletycznej budowy i krzepkiej konstrukcji. Odznacza się masywnym kośćcem i silnym umięśnieniem, dużą głową, zwartym tułowiem, pojemną, głęboką klatką piersiową i harmonijną budową. Dymorfizm płciowy silnie wyrażony. Długość tułowia nieco większa od wysokości w kłębie, suki mogą być trochę dłuższe. Głębokość klatki piersiowej nie może być mniejsza, niż połowa wysokości w kłębie. Długość głowy nie mniejsza jak 40% wysokości w kłębie. Kufa trochę krótsza od mózgoczaszki. Wzrost dla samców  72 - 76 cm, nie mniej niż 70 cm i nie więcej niż 78 cm, a dla suk: 68 - 72 cm, nie mniej niż 66 cm i nie więcej niż 74 cm.

 

Zgodnie ze wskazaniami standardu właściwe proporcje przemawiają za lekko wydłużonym formatem, a nie ścisłym kwadratem. Przy wrażeniu sylwetki zdecydowanie zamkniętej w kwadracie pomocna może być ocena psa w ruchu, która powinna wskazać nam czy dany osobnik porusza się płynnie i posuwiście, a nie stawia zbyt krótkich kroków. Mechanizm kompensacji motorycznej jest duży. Jeżeli nie mamy zastrzeżeń, co do wydajności ruchu psa w kłusie, to wrażenie sylwetki powinno być tej ocenie podporządkowane. U czernyszy wyraźnie krótkonożnych, tak jak i u wysokonożnych, odbiór proporcji sylwetki zostaje zaburzony i tu nawet perfekcyjne strzyżenie nie pomoże, bowiem wszelkie niedostatki budowy będzie można zaobserwować w ruchu. Takie osobniki są niepożądane.

 

Zatrzymajmy się na chwilę przy indexie formatu.

Jest to wymiar, na który składa się stosunek wysokości psa w kłębie do długości tułowia. Do jego określenia potrzebne będą dwa pomiary psa. Jeden, to zmierzenie faktycznej wysokości psa w kłębie. Wysokość psa w kłębie mierzymy od podstawy łapy do wysokości kłębu (szczyty łopatek tworzą najwyższy punkt tułowia - kłąb), który znajduje się mniej więcej w połowie łokcia przedniej łapy. Specjalnym przyrządem (miara prętowa) - centymetry i miękkie miarki dają zafałszowany obraz wymiaru. Drugim pomiarem będzie długość tułowia, którą stanowi poziomy wymiar (skośna) od kości ramiennej (mostka) do kości guza siedzeniowego miednicy. Obydwa punkty graniczne są wyczuwalne przy pomiarze psa.

 

W poprzedniej wersji wzorca FCI widniały zapisy odnośnie proporcji indexu formatu. W obowiązującej wersji wzorca zatwierdzonego przez FCI przeczytamy jedynie, że "czarny terier jest dużym psem o trochę wydłużonym tułowiu. Długość tułowia nieco większa od wysokości w kłębie, suki mogą być trochę dłuższe." Oczywiście to jeden z takich zapisów, który może podlegać różnej interpretacji. Bo: "trochę, nieco więcej" to znaczy ile? No właśnie. W tym miejscu może nam z pomocą przyjść zapis umieszczony we wzorcu zatwierdzonym przez RKF, gdzie zapisano: "długość korpusu nie przewyższa wysokości w kłębie u samców na nie więcej, niż 6%, a u suk na nie więcej, niż 8%". Z którego jasno wynika, że zarys sylwetki będzie właśnie skłaniał się do lekkiego prostokąta, a nie równobocznego kwadratu.

 

Pamiętajmy jednak, by nie popadać w przesadę, bo "o trochę wydłużonym tułowiu" nie oznacza, że pies ma być "jamnikiem". By móc uzmysłowić sobie płynność granic spójrzmy na rysunek nr 1, na którym widać trzy przykłady:

 • format w kształcie kwadratu (pierwszy od lewej);

 • format zamknięty właśnie w naszym wzorcowym lekkim prostokącie (kolor czerwony);

 • format silnie wydłużony w formie rozciągniętego prostokąta (pierwszy od prawej).

rysunek nr 1

 

Obowiązujący standard raz na zawsze wyraźną kreską oddziela Czarne teriery rosyjskie od typowych terierów i molosów, wyprowadzając jednocześnie typ pośredni preferowany w naszej rasie. Współcześni hodowcy powiedzą, że problemu nie ma, bo w rasie mamy przecież tylko jeden typ. I to bardzo trafna uwaga, bo w ciągu ostatnich lat widoczne różnice w populacjach rasy wyhodowanych poza granicami Rosji, a samą Rosją znacznie się zatarły. Nie mniej jednak dla mniej wtajemniczonych i zajmujących się rasą od niedawna warto przypomnieć, co mamy na myśli pisząc o różnych typach w rasie.

 

Zgodnie z założeniami obowiązującego wzorca Czarny terier rosyjski powinien być zwierzęciem o budowie mocnej-grubokościstej, z dobrze rozwiniętą i pojemną klatką piersiową, ze szlachetną w wyrazie, jednak mocną, proporcjonalną i długą głową, odpowiedniej długości szyją, zaznaczonym kłębem, nienagannym kątowaniem, dobrze rozwiniętym umięśnieniem. W takich proporcjach, by całość dawała obraz harmonii i wyważenia. Zatem nie może to być, ani typ ciężki-silny (typowe molosy), ani lekki-suchy (teriery). Ach tak! Wiemy, zdecydowanie łatwiej jest to napisać, niż wyrazić odpowiednim przykładem. To prawda. Interpretacja zapisów wzorca to bardzo trudna sprawa. W niektórych miejscach sprawy są oczywiste np. głębokość klatki piersiowej stanowi nie mniej, niż 50% wysokości psa w kłębie. Długość głowy stanowi nie mniej, niż 40% wysokości w kłębie... takie wytyczne są oczywiste i łatwo mierzalne, ale jak np. zdefiniować to, że coś ma być "umiarkowanie szerokie" lub "trochę wydłużone".... w takich przypadkach dla każdego kto podejmie się odczytania przesłanek wzorca te "miary, nie miary" mogą stanowić całkiem inne dane. Spójrzmy na poniższe rysunki. Czy teraz widzicie różnice?

 

Zaczynimy od interpretacji rysunku nr 1. Tutaj zaprezentowany został egzemplarz właśnie w typie ciężkim-silnym (typ molosa). Psy o tak mocnej, żeby nie napisać nawet ciężkiej w odbiorze budowie, faktycznie wyglądają na bardzo masywne - "przeładowane". Niejednokrotnie klatka piersiowa jest tak bardzo rozwinięta, że przytłacza psa i daje wrażenie, iż jest niższy, niż w rzeczywistości, a kości ramienia ustawione są pod zbyt dużym kątem. Głowa jest gruba i ciężka, często z krótką kufą i bardzo szerokim czołem. Szyja krótka, krótkie kości przedramienia, krótkie kości ud i podudzi, co w rezultacie ma wpływ na niedostateczne kątowanie (stromy tył). Psy w tym typie mają tendencje do zbyt wydłużonego formatu oraz dużo tracą również w ruchu. Typ budowy oraz masa sprawia, że są powolne, by nie napisać flegmatyczne, ruch pozbawiony jest dynamiczności i ekspresji.

 

rysunek nr 1

 

Na rysunku nr 2 widzimy przedstawiciela rasy w typie lekkim-suchym (typ teriera). Takie zwierzęta najczęściej dają nam obrazek ładnych, delikatnych, zwiewnych i zwinnych. Jednak przy bliższym obejrzeniu ich budowa w dużej mierze odbiega od zapisu standardu. Zwykle mają długie, ale zbyt wąskie i lekkie głowy, często rozstawienie szczęk sprawia, że mają one problemy z utrzymaniem zgryzu. Szyja jest chuda, długa, wysoko osadzona i pozbawiona pożądanego umięśnienia. Klatka piersiowa delikatna płasko-ożebrowana, z łopatką prostą ustawioną na zewnątrz podobnie jak u terierów, brak zaznaczonego przedpiersia. Kości ramienia są spionizowane. Rozstawienie przednich i tylnych kończyn jest wąskie.

 

rysunek nr 2

 

Na koniec pozostawiliśmy do omówienia rysunek nr 3. To jest zarys preferowanego typu opisanych w standardzie cech, zawierający wypośrodkowanie typów nr 1 i nr 2.

 

rysunek nr 3


To jaka zatem powinna być Czarny terier rosyjski?

 • pies duży, powyżej średniego wzrostu z zaznaczonym piętnem płci;

 • całość sylwetki proporcjonalnie wyrażona;

 • budowa mocna-grubokoścista z bardzo dobrze rozwiniętą i proporcjonalnie rozłożoną masą mięśniową;

 • sylwetka wpisana w lekko rozciągnięty format;

 • głowa mocna, jej długość powinna stanowić nie mniej, niż 40% wysokości psa w kłębie;

 • szyja silna, mocna i ustawiona pod kątem 45-50 stopni do linii grzbietu, mniej więcej równa długości głowy;

 • ramię powinno tworzyć wraz z łopatką kąt 100 stopni;

 • głębokość klatki piersiowej powinna stanowić nie mniej, niż 50% wysokości psa w kłębie;

 • przedpiersie zaznaczone;

 • kłąb zaznaczony;

 • uszy nieduże, wysoko osadzone;

 • oko ciemne;

 • kończyny przednie z przodu proste i równoległe;

 • wysokość w łokciu (na wysokości stawu łokciowego) powinna stanowi 50-52% wysokości w kłębie;

 • kończyny tylne oglądane od tyłu proste i równoległe, ustawione szerzej, niż kończyny przednie;

 • ogon gruby u nasady wysoko osadzony. Wesoło noszony. Tam gdzie prawo na to zezwala kopiowany, a w pozostałych krajach pozostawiony w formie naturalnej. Preferowany kształt sierpowaty lub szablasty;

 • wzrost dla samców w granicach od 72 cm do 76 cm, dla suk od 68 cm do 72 cm;

 • waga dla samców w graniach 50-60 kg, a dla suk w granicach 45-50 kg.

Sibirski Medved Razgulay Stavr Godinovich

zdjęcie i właściciel: N. Stolbova

   

Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera"

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768