O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP)

 

W społeczeństwie polskim krąży wiele mitów odnośnie psów rasowych i dokumentów potwierdzających ich rasowość. Na początek chcielibyśmy napisać, że jedynym dokumentem potwierdzającym przynależność psa do konkretnej rasy jest RODOWÓD. Słowo wyniosłe, które może laika wprowadzać w lekką konsternację. Nie, proszę się nie rumienić... Ten artykuł powstał właśnie po to, by krok po kroku wyjaśnić i odczarować to magiczne dla niektórych słowo.

 

Szanowni Państwo zakup psa rasowego z udokumentowanym pochodzeniem, czyli RODOWODEM, to nie snobizm, ale wymóg wprowadzonej dnia 1 stycznia 2012 roku w życie nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373). Ustawodawca jednoznacznie określił bowiem, że psy można sprzedawać tylko w miejscu ich chowu, w hodowlach zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów.

 

Ale to jeszcze nie wszystko. Nabywając psa rasowego - z RODOWODEM - z zarejestrowanej hodowli, przede wszystkim nie finansujecie Państwo pseudohodowli, czyli miejsc, gdzie rozmnaża się psy w sposób niekontrolowany i nieodpowiedzialny! Proszę pamiętać, popyt rodzi podaż... Jeśli nie będzie chętnych na nabycie zwierzęcia w tzw. typie rasy, to nie będzie również istniał problem pseudohodowli, miejsc kojarzonych głównie z cierpieniem i krzywdą czworonogów. Nabywając psa rasowego z legalnego źródła bezpośrednio przyczyniacie się też do podtrzymania i kontynuacji hodowli psów w czystości rasy, co z pewnością ma niebagatelne znaczenie dla samych tych ras oraz przyszłych ludzkich pokoleń.

 

No i sprawa najważniejsza. Jeśli zdecydowaliście się Państwo na nabycie psa określonej rasy, to dzieje się tak dlatego, że dużo wcześniej sprecyzowaliście priorytety i naszkicowaliście pewne oczekiwania, którym właśnie charakterystyka wybranej przez Was rasy jest w stanie sprostać. Stanie się to jednak tylko wtedy, gdy rzeczywiście nabędziecie psa rasowego z udokumentowanym pochodzeniem, czyli RODOWODEM.

 

RODOWÓD, to nie świstek papieru, ale dokument potwierdzający przynależność psa do danej rasy. RODOWÓD jest potwierdzeniem pochodzenia psa, gwarantującym, że dane zwierzę zostało powołane na świat przy zachowaniu wszelkich wymogów narzuconych przez organizację kynologiczną sprawującą nadzór nad hodowlą psów rasowych, do której należy hodowca.

 

Każda organizacja kynologiczna sprawująca pieczę nad hodowlą psa rasowego sama określa wygląd i informacje zwarte w RODOWODZIE oraz reguluje sposób nabycia tego dokumentu przez właściciela psa. Naszym zdaniem najlepszą organizacją kynologiczną współcześnie działającą na terenie Polski, jest najstarsza i zarazem największa tego typu organizacja, a mianowicie Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), dlatego też opiszemy wymogi i procedury obowiązujące właśnie w tej organizacji.

 

W RODOWODZIE sygnowanym przez ZKwP znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące samego psa (imię i przydomek hodowlany, data urodzenia, płeć, umaszczenie, numer trwałego oznakowania - tatuaż lub chip), dane hodowcy i właściciela oraz informacje dotyczące przodków zwierzęcia, ich osiągnięć, stopnia wyszkolenia, posiadanych badań, umaszczenia... i to wszystko do czwartego pokolenia włącznie. Na podstawie tych danych osoby dociekliwe mogą odtworzyć drzewo genealogiczne zwierzęcia do wielu pokoleń wstecz, a w rasach z dobrze udokumentowanym procesem kształtowania nawet do jego pierwszych protoplastów!

 

Wyrobienie RODOWODU w ZKwP jest dobrowolne. Co to w praktyce oznacza? Nabywając rasowego psa z hodowli zarejestrowanej w ZKwP otrzymacie Państwo od hodowcy METRYKĘ. Potwierdza ona, że dane szczenię urodziło się w hodowli wpisanej w METRYKĘ, że jest po danych rodzicach, a hodowca dopełnił wszystkich niezbędnych formalności zgodnych z Regulaminem hodowlanym ZKwP. Warto wiedzieć, że każde szczenię - bez względu na ilość urodzonych w miocie czy ujawnione wady - otrzymuje METRYKĘ, która gwarantuje zachowanie cech rasy.

 


W METRYCE umieszczone są następujące dane: imię rodowodowe szczenięcia i przydomek hodowlany, dane odnośnie jego rodziców, data urodzenia szczenięcia, dane odnośnie hodowcy oraz informacja, że pies/suka może zostać zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce (jest tam również miejsce na wpisanie danych nowego właściciela psa/suki). METRYKA jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski i upoważnia właściciela psa/suki do zarejestrowania go/jej w jednym z Oddziałów ZKwP - wpisania do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) i wydania RODOWODU KRAJOWEGO, a dla szczeniąt sprzedawanych poza granice kraju RODOWODU EKSPORTOWEGO. Jeśli nie planujecie Państwo prezentacji swojego czworonoga na wystawach psów organizowanych pod patronatem ZKwP/FCI, nie chcecie w przyszłości wprowadzać go do hodowli, a umowa sprzedaży zawarta z hodowcą nabytego psa nie narzuca dodatkowych obowiązków, to w zasadzie możecie zachować jedynie METRYKĘ, która dla Was będzie potwierdzeniem posiadania zwierzęcia z zachowaniem cech danej rasy i nie jesteście zobowiązani do wyrabiania psu/suce RODOWODU, który w zasadzie jest rozszerzeniem METRYKI.

 

Dlaczego RODOWÓD z ZKwP, a nie innego stowarzyszenia?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. ZKwP, to największa i najstarsza w Polsce organizacja kynologiczna powołana do życia dnia  29 lipca 1938 roku pod nazwą Polski Kennel Club i ponownie reaktywowana do życia po zakończeniu II Wojny Światowej dnia 5 maja 1948 roku pod nazwą Związek Kynologiczny w Polsce. W dniu 2 czerwca 1939 roku, na kongresie w Sztokholmie, Polski Kennel Club został przyjęty do FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej). Ponowne wstąpienie Związku Kynologicznego w Polsce na mocy kolejnych starań w szeregi FCI nastąpiło w dniach 14-15 czerwca 1957 roku, na walnym zjeździe w Brukseli.

 

80 lat istnienia ZKwP pozwoliło na zbudowanie silnych struktur, które umożliwiają prowadzenie hodowli psa rasowego na najwyższym poziomie. W ciągu tych wszystkich lat pod egidą ZKwP w setkach ras urodziło się wiele pokoleń psów kształtujących ich współczesny wizerunek. Rodowody ZKwP to pełnowartościowe dokumenty zawierające udokumentowane pochodzenie psa/suki do czwartego pokolenia włącznie!

 

ZKwP zrzesza około 30 000 członków i ponad 100 000 ich czworonogów. ZKwP posiada 47 oddziałów terenowych zlokalizowanych w całym kraju. Każdego roku Związek wystawia około 20 000 rodowodów, nostryfikuje prawie 2 000 rodowodów zagranicznych, rejestruje około 1 500 nowych hodowli oraz wydaje prawie 400 certyfikatów użytkowości dla psów pracujących (myśliwskich i obronnych). W swojej 80-letniej historii ZKwP zorganizował dwie wystawy światowe oraz dwie wystawy europejskie. Każdego roku ZKwP organizuje około 180 wystaw psów rasowych, w tym ponad 20 wystaw rangi międzynarodowej pod patronatem FCI, które w skali rocznej przyciągają ponad 80 000 wystawców z Polski, a także wielu krajów Europy i nie tylko. Ponadto ZKwP jest organizatorem wielu zawodów sportowych z udziałem psów: agility, obedience, dummy, wyścigów chartów, mistrzostw psów towarzyszących, mistrzostw psów obronnych, a wraz z Polskim Związkiem Łowieckim konkursów i prób polowych dla psów ras myśliwskich. ZKwP od 1948 roku wydaje także kwartalnik kynologiczny "Pies" i prowadzi działalność edukacyjną dla swoich członków. Każdego roku organizowane są pokazy psów, szkolenia, wykłady, kursy asystenckie oraz kursy instruktorów szkolenia. Działania te pozwoliły wyszkolić tysiące profesjonalistów: sędziów kynologicznych, treserów psów, instruktorów, pozorantów.

 

Przyszły właścicielu psa rasowego pamiętaj - tylko RODOWODY EKSPORTOWE ZKwP, jako jedynej uznanej przez FCI (Międzynarodową Federację Kynologiczną) organizacji kynologicznej w Polsce mogą być podstawą do zarejestrowania psa/suki na całym świecie w krajowych organizacjach kynologicznych będących członkiem FCI (jedna taka organizacja na kraj), bądź w organizacjach kynologicznych współpracujących z FCI, gdzie na ustalonych zasadach obowiązuje wzajemność uznawania dokumentacji. Zasada ta obowiązuje również w drugą stronę tzn. tylko RODOWODY EKSPORTOWE sygnowane przez organizacje kynologiczne należące do FCI, bądź współpracujące z FCI mogą być po uprzedniej nostryfikacji przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP zarejestrowane w ZKwP.

 

W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że zarówno ZKwP, jak i FCI  nie uznaje żadnej dokumentacji wydawanej przez inne stowarzyszenia krajowe, bądź międzynarodowe, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów. W ten sposób ZKwP oraz FCI dba przede wszystkim o zachowanie całego wypracowanego przez dziesiątki lat dziedzictwa hodowlanego.

 

O wysokiej wartości RODOWODÓW wydawanych przez ZKwP/FCI świadczy chociażby fakt, że psy/suki wyhodowane w ZKwP/FCI są bardzo chętnie rejestrowane we wszystkich pozostałych stowarzyszeniach, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów na trenie Polski lub za granicą, mimo iż samo ZKwP i FCI wydawanych przez nich dokumentów kompletnie nie honoruje!

 

Kupując psa/sukę z METRYKĄ ZKwP będziecie mieć Państwo przede wszystkim WYBÓR. Możecie poprzestać na posiadaniu METRYKI, a jeśli zmienicie zdanie, to możecie na jej podstawie wyrobić RODOWÓD w ZKwP, który otworzy Wam drogę do skorzystania ze wszystkich świadczeń oferowanych przez ZKwP (hodowla, wystawy, szkolenia, fachowe doradztwo), a także pozwoli na prezentację psa/suki na wystawach lub używanie go/jej w hodowli (jeśli spełnicie wszystkie warunki i uzyskacie dla psa uprawnienia reproduktora, a dla suki uprawnienia suki hodowlanej) poza granicami Polski w krajach przynależących do FCI lub współpracujących z tą organizacją Jeśli z jakiś przyczyn będziecie chcieli zmienić organizację macierzystą, to RODOWÓD ZKwP również Wam to umożliwi - zależność ta nie działa jednak w drugą stronę! Jeśli nabędziecie Państwo psa/sukę w jakimkolwiek innym stowarzyszeniu działającym niezależnie od ZKwP, którego statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów, to będziecie mieli bardzo ograniczone pole działania, a droga do ZKwP będzie zamknięta.


Jak mogę wyrobić w ZKwP psu/suce RODOWÓD?
Aby wyrobić posiadanemu psu/suce RODOWÓD w ZKwP należy przede wszystkim posiadać METRYKĘ wydaną przez ZKwP. Wraz z nią trzeba udać się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP. Aktualnie działa 47 terenowych Oddziałów ZKwP, które znajdują się praktycznie w każdym większym mieście, Niezbędne będzie też wstąpienie w poczet członków ZKwP.

 

Zasady współwłasności psa/suki

W ZKwP psa/sukę można zarejestrować na jednego właściciela lub można zdecydować się na współwłasność. W sytuacji, gdy współwłaściciel nie jest członkiem ZKwP będzie również istniała konieczność jego wstąpienia w szeregi ZKwP. Sformalizowanie współwłasności wymaga wypełnienia „Oświadczenia współwłaścicieli psa/suki” (zał. do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych nr 11a wzór), w którym na pierwszym miejscu należy wskazać tą osobę, która będzie wyłącznym dysponentem psa/suki i jednocześnie jego/jej głównym właścicielem. Pies/suka stanowiący/a współwłasność musi być zarejestrowany/a w Oddziale, do którego należy ustanowiony główny właściciel. Zmiana głównego właściciela psa/suki wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

Istnieje również możliwość posiadania psa/suki na współwłasność z obcokrajowcem - członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego w FCI lub współpracującego z FCI. Taka opcja umożliwia jedynie wystawianie psów/suk pod wspólnym nazwiskiem oraz używania reproduktora do krycia. Do rodowodu należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli, ze wskazaniem głównego właściciela i dysponenta, którym może być tylko osoba będąca członkiem ZKwP. Do wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej wymagany jest także adres członka ZKwP (głównego właściciela). Sformalizowanie współwłasności oraz zasady krycia suki stanowiącej współwłasność członka ZKwP z członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego w FCI lub współpracującego z FCI. reguluje zał. do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych nr 11a wzór.


Odbiór RODOWODU
Czas oczekiwania na RODOWÓD KRAJOWY liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura Zarządu Głównego ZKwP z terenowego Oddziału i wynosi 14 dni roboczych. Termin odbioru RODOWODU należy ustalić w Oddziale podczas składania METRYKI. Okres oczekiwania na dokument może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP. Istnieje możliwość wyrobienia RODOWODU w trybie ekspresowym w przeciągu 5 dni roboczych. Biuro ZG przesyła gotowy RODOWÓD do Oddziału, w którym METRYKA została złożona. Odbiór gotowego RODOWODU zwykle następuje osobiście w Oddziale.

 

 


Co to jest RODOWÓD EKSPORTOWY?
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP, hodowca sprzedając szczenię za granicę, ma obowiązek wyrobić mu RODOWÓD EKSPORTOWY. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej. W praktyce rodowód eksportowy różni się od rodowodu krajowego tylko tym, że nie jest wydany w języku polskim, a języku urzędowo obwiązującym w FCI.

 

Cennik obowiązujący w ZKwP

 

Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki

RODZAJ DOKUMENTU

CENA PLN

PROCEDURA

 

Rodowód krajowy:

 

Tryb zwykły

60,00

Złożenie metryki w oddziale

Tryb ekspresowy

300,00

Złożenie metryki w oddziale

 

Rodowód eksportowy:

 

Tryb zwykły

60,00

Złożenie metryki w oddziale

Tryb ekspresowy

300,00

Złożenie metryki w oddziale

 

Duplikat rodowodu:

 

Krajowego

60,00

Złożenie podania o duplikat w oddziale

Tryb ekspresowy

300,00

Złożenie podania o duplikat w oddziale

 

Wymiana rodowodu:

 

Z krajowego na eksportowy ze zmianą właściciela lub bez zmiany

60,00

Złożenie oryginału rodowodu krajowego w oddziale

 

Zmiany:

 

Rejestracja rodowodu eksportowego (wydanego przez ZKwP) ze zmianą właściciela i potwierdzeniem rejestracji

30,00

Złożenie oryginału rodowodu eksportowego w oddziale

Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela

30,00

Złożenie oryginału rodowodu w oddziale

wraz z danymi nowego właściciela

Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym

30,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży

Zmiana chipu

 (z powodu utraty/uszkodzenia)

w rodowodzie krajowym

30,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lekarza weterynarii

potwierdzenie danych przez oddział

Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym

60,00

Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela

Zmiana chipu

(z powodu utraty/uszkodzenia)

w rodowodzie eksportowym

60,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lekarza weterynarii

potwierdzenie danych przez oddział

 

Nowy wydruk rodowodu:

1. powodu częściowego uszkodzenia dokumentu

2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy

 

Rodowód krajowy

30,00

1. Zwrot zniszczonego rodowodu do Oddziału

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Rodowód eksportowy

60,00

1. Zwrot zniszczonego rodowodu do Oddziału

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

 

Opracowała Redakcja Świata Czarnego Teriera

 

- materiały własne oraz dane zebrane z ZKwP

- cennik obowiązujący na dzień 26 lipca 2019 roku

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768