O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

FCI - Federation Cynologique Internationale/Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

 

Historia powstania

Federation Cynologique Internationale (FCI) - Międzynarodowa Federacja Kynologiczna - to organizacja kynologiczna o międzynarodowym zasięgu, z główną siedzibą w belgijskim mieście Thuin (strona: www.fci.be). W celu ujednolicenia przepływu informacji i poprawienia wzajemnej współpracy organizacji międzynarodowych zajmujących się hodowlą psa rasowego z inicjatywy krajów założycielskich tj.

 • Niemiec (das für Deutsche Kartell und Hundewesen w Delegierten Die Kommission);

 • Austrii (Kynologenverband Österreichischer);

 • Belgii (Société Royale Saint-Hubert);

 • Francji (Société Centrale Canine de France);

 • Holandii (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied w Nederland).

W dniu 22 maja 1911 roku została do życia powołana właśnie ta organizacja. Rozkwit jej działalności przerwała I Woja Światowa i dopiero po jej zakończeniu Francja (Société Centrale Canine de France) i Belgia (Société Royale Saint-Hubert) ponownie reaktywowały działalność tej organizacji. 10 kwietnia 1919 roku został przyjęty nowy statut, a 5 marca 1968 roku na mocy wydanego Dekretu Królewskiego organizacja ta uzyskała osobowość prawną.

Władze Komitetu Generalnego:

Prezydent FCI - Tamas Jakkel (Węgry);

vice-Prezydent FCI - Gerard Jipping (Holandia);

Skarbnik - Barbara Mueller (Szwajcaria).

 

Członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie:

Carla Molinari (Portugalia);

Miguel-Angel Martínez (Argentyna);

Rafael de Santiago (Puerto Rico);

 

Przedstawiciele Sekcji FCI:

Sekcja Europejska Jorgen Hindse (Dania);

Sekcja Ameryk i Karaibów Jose Luis Payro (Meksyk);

Sekcja Azji i Pacyfiku Augusto Benedicto Santos III (Filipiny).

 

Dyrektor Wykonawczy - Yves De Clercq (Belgia).

 

Aktualnie FCI jest największą tego rodzaju organizacją działającą na Świecie. W jej skład wchodzi 99 państw, a w tym:

 • 76 krajów członkowskich;

 • 13 krajów zrzeszonych;

 • 10 krajów działających na zasadach partnerów kontraktowych.

Linki do stron internetowych poszczególnych krajów TUTAJ.

 

Pod względem zasięgu terytorialnego FCI podzielona jest na 3 sekcje:

 

Europa Ameryki i Karaiby Azja, Afryka i Oceania
     

FCI przyjęła zasadę, iż w jej szeregi może wchodzić tylko jedna organizacja kynologiczna reprezentująca dany kraj. Wszystkie zrzeszone kraje na mocy wspólnego porozumienia stosują się do przepisów i regulaminów ogłoszonych przez FCI. Do siedziby głównej przekazywana jest pełna dokumentacja rodowodowa, a szkolenie sędziów odbywa się wg przyjętego przez FCI schematu.

 

Polska przystąpiła do FCI dnia 2 czerwca 1939, jednak II Wojna Światowa uniemożliwiła funkcjonowanie związku kynologicznego i ponownie Polska reprezentowana przez Związek Kynologiczny w Polsce wstąpiła do FCI dnia 15 czerwca 1957.

 

Standardy ras

FCI aktualnie uznaje 353 rasy, a każda z nich ma określony konkretnym numerem wzorzec oraz kraj pochodzenia. Jednocześnie kraj patronacki ma prawo do opracowywania i wyznaczania standardów oraz wnoszenia poprawek do standardu dla takiej rasy we współpracy ze stosownymi komisjami FCI i zgodnie z regulaminami FCI. Po opracowaniu standardu musi on być zatwierdzony przez główną komisję FCI i od tego momentu jest on dokumentem nadrzędnym obowiązującym dla wszystkich hodowców, którzy powinni hodować psy zgodnie z zapisami we wzorcu oraz sędziów kynologicznych FCI, którzy zobowiązują się na jego podstawie dokonywać oceny pogłowia danej rasy na wystawach psów odbywających się pod patronatem FCI. 

 

Wg systematyki FCI wyróżniamy 10 grup FCI:
 • I grupa FCI
  Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła
   
 • II grupa FCI
  Pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy do bydła
   
 • III grupa FCI
  Teriery
   
 • IV grupa FCI
  Jamniki
   
 • V grupa FCI
  Szpice i psy w typie pierwotnym
   
 • VI grupa FCI
  Psy gończe i posokowce
   
 • VII grupa FCI
  Wyżły (psy wystawiające zwierzynę)
   
 • VIII grupa FCI
  Płochacze, psy aportujące i dowodne
   
 • IX grupa FCI
  Psy ozdobne i do towarzystwa
   
 • X grupa FCI
  Charty

Pełna Systematyka ras wg FCI z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa ras znajduje się TUTAJ.

Wystawy, szkolenia i zawody sportowe

Każdy kraj członkowski ma prawo do organizowania wystaw międzynarodowych pod patronatem FCI. System organizacji tych wystaw jest ujednolicony dla wszystkich krajów zrzeszonych, a poszczególne rasy wystawiane są zgodnie z obowiązującą systematyką podziału ras na ww. grupy. Na tych wystawach istnieje możliwość zdobycia wniosków umożliwiających zatwierdzenie tytułów:

 • dla ras dla których nie są wymagane próby pracy:

  • międzynarodowego championa piękności (C.I.B.);

 • dla ras z wymaganymi próbami pracy:

  • międzynarodowego championa wystawowego (C.I.E.);

  • międzynarodowego championa pracy (C.I.T.).

Raz do roku pod patronatem FCI organizowane są najważniejsze dla każdego miłośnika psów wystawy o randze:

 • Wystawa Światowa:

  na tej wystawie może zostać przyznany tytuł Zwycięzca Świata, Młodzieżowy Zwycięzca Świata i opcjonalnie Zwycięzca Świata Weteranów. Na specjalnych zgromadzeniach krajów członkowskich na drodze głosowania ze zgłoszonych kandydatur wyłaniany jest kraj, który w danym roku zorganizuje tą wystawę (kandydować mogą wszystkie kraje zrzeszone w FCI);

 • Wystawa Europejska

  na tej wystawie może zostać przyznany tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy i opcjonalnie Zwycięzca Europy Weteranów. Na specjalnych zgromadzeniach krajów członkowskich na drodze głosowania ze zgłoszonych kandydatur wyłaniany jest kraj, który w danym roku zorganizuje tą wystawę (kandydować mogą wszystkie kraje sekcji Europejskiej zrzeszone w FCI);

 • Wystawa Azji i Pacyfiku

  na tej wystawie może zostać przyznany tytuł Zwycięzca Azji i Pacyfiku, Młodzieżowy Zwycięzca Azji i Pacyfiku i opcjonalnie Zwycięzca Azji i Pacyfiku Weteranów. Na specjalnych zgromadzeniach krajów członkowskich na drodze głosowania ze zgłoszonych kandydatur wyłaniany jest kraj, który w danym roku zorganizuje tą wystawę (kandydować mogą wszystkie kraje sekcji Azji i Pacyfiku zrzeszone w FCI);

 • Wystawa Ameryk i Karaibów

  na tej wystawie może zostać przyznany tytuł Zwycięzca Ameryk i Karaibów, Młodzieżowy Zwycięzca Ameryk i Karaibów i opcjonalnie Zwycięzca Ameryk i Karaibów Weteranów. Na specjalnych zgromadzeniach krajów członkowskich na drodze głosowania ze zgłoszonych kandydatur wyłaniany jest kraj, który w danym roku zorganizuje tą wystawę (kandydować mogą wszystkie kraje sekcji Ameryk i Karaibów zrzeszone w FCI).

Ponadto FCI we wszystkich krajach członkowskich patronuje zawodom agility i próbom pracy, wyścigom chartów i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych. Zwieńczeniem tych zawodów i konkurencji są organizowane każdego roku mistrzostwa o charakterze światowym i europejskim. FCI prowadzi również repertorium psów rasowych. Dodatkowo każdy hodowca zrzeszony w związku należącym do FCI ma prawo wystąpić z wnioskiem do FCI o zatwierdzenie swojego przydomka hodowlanego w tej organizacji, dzięki temu taki przydomek jest chroniony. Hodowca ma pewność, że nikt inny z jakiegokolwiek kraju członkowskiego, zrzeszonego, czy działającego na zasadach partnerstwa kontraktowego w FCI nie zarejestruje już tak samo brzmiącego przydomka i tym samym jego przydomek staje się w tej organizacji jedyny i niepowtarzalny. Dodatkowo hodowca, który zarejestruje za pośrednictwem FCI swój przydomek ma również prawo wystąpić z żądaniem o zmianę nazwy przydomka, do władz któregokolwiek kraju członkowskiego, w którym lokalnie został zarejestrowały przydomek o identycznej nazwie, jak jego. FCI prowadzi też spis i dysponuje wykazem wszystkich sędziów z uprawnieniami FCI, którzy mogą sędziować na wystawach organizowanych pod patronatem FCI we wszystkich krajach członkowskich.

 

Misja FCI

Celem FCI jest zachęcanie do hodowli psów rasowych zdrowych pod względem fizycznym i psychicznym, które będą wykazywały cechy budowy anatomicznej oraz cechy charakteru typowe dla swojej rasy i zgodne z określonymi wzorcami. Hodowle powinny być tak prowadzone, by zapewnić najwyższy poziom opieki nad zwierzętami hodowlanymi oraz przychodzącymi na świat w danych hodowlach szczeniętami. Współpraca powinna być prowadzona pomiędzy członkami na zasadach wzajemnego poszanowania, a wszelka wiedza powinna być przekazywana zgodnie z prawdą zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Taka wymiana informacji z zakresu hodowli i zdrowia danej rasy ma zasadnicze znaczenie dla propagowania hodowli zdrowego rasowego psa. Członkowie i partnerzy FCI organizują corocznie konferencje poświęcone problematyce hodowli, organizacji hodowli, kierunków rozwoju i dokonywania wyborów, tak by hodowcy byli świadomi, jak prowadzić hodowlę psa rasowego z zachowaniem wszelkich najwyższych standardów i przy tym nie zawężając za nadto puli genetycznej danej rasy, co przyczynia się do znacznego zubożenia różnorodności w danej rasie. FCI stanowczo również opowiada się przeciwko stosowaniu ścisłych inbredów, a kombinacje (matka-syn, ojciec-córka, brat-siostra) nie powinny być w ogóle w hodowli psa rasowego pod patronatem FCI praktykowane. Również wykorzystanie popularnych reproduktorów powinno być pod kontrolą, tak by nie zdominowali oni puli genetycznej swojej rasy. FCI jasno i wyraźnie odnosi się również do problematyki zdrowia psów rasowych, a więc chorób i wad dziedziczonych z rodziców na potomstwo. Zaleca wprowadzanie jawnych badań i testów, które mają za zadanie wykrycie schorzeń występujących w danych rasach, oraz zaleca wykluczanie z hodowli zwierząt obarczonych schorzeniami dziedzicznymi, tak by ograniczać i eliminować dane schorzenie z populacji konkretnych ras. W swojej strategii FCI również odniosło się do zagadnienia wykorzystania w hodowli zabiegu inseminacji i cesarskiego cięcia. Uznano, że w trosce o dobro wielu ras oraz, by zachować jeden z podstawowych instynktów zwierzęcych (naturalne rozmnażanie) metody te dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyjątkowych. Nigdy nie powinny być stosowane, jako środek umożliwiający np. zajście w ciążę suce, która nie może być naturalnie pokryta, umożliwienie spłodzenia potomstwa samcowi, który nie potrafi kryć naturalnie, umożliwienie urodzenia szczeniąt suce, która nie jest w stanie w sposób naturalny dać ani jednego miotu. Takie zwierzęta, które nie są w stanie w sposób naturalny się rozmnażać oraz opiekować wydanym na świat potomstwem powinny być z hodowli wycofane.

Na podstawie specjalnych regulaminów FCI czuwa również nad:

 • wzajemnym uznawaniem ksiąg rodowodowych i rodowodów;

 • wzajemnym uznawaniem przydomków;

 • promowaniem badań naukowych mających podstawowe znaczenie w kynologii;

 • swobodną wymianą informacji między krajami członkowskimi;

 • respektowaniem standardów ras;

 • wzorce ras powinny być uznawane we wszystkich krajach członkowskich, o ile nie są one w sprzeczności z prawem obowiązującym w danym kraju;

 • ujednoliceniem regulaminów krajowych poprzez wydawanie regulaminów wystaw międzynarodowych z prawem do championatu i championatów pracy oraz poprzez prowadzenie repertorium psów, które zostały zakwalifikowane do tego rodzaju championatów;

 • wysokim poziomem sędziów, którzy mianowani są do oceny na wystawach i międzynarodowych próbach pracy;

 • wspomaganiem, o ile istnieje taka potrzeba, wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi, niektórych krajów członkowskich poprzez dostarczenie im profesjonalnych informacji i ekspertów niezbędnych do dalszego rozwoju kynologii;

 • wzajemnym uznawaniem sankcji i procedur ustalonych przez kraje członkowskie.

Współpraca z innymi organizacjami

Do FCI nie przynależą USA (American Kennel Club), Kanada (Canadian Kennel Club) i Wielka Brytania (The Kennel Club), jednak na mocy wspólnych porozumień zachowana zostaje współpraca pomiędzy tymi organizacjami, a FCI, która obejmuje m.in.

 • wzajemne uznawanie wydawanych przez te organizacje rodowodów;

 • możliwość uzyskiwania tytułu Championa Międzynarodowego FCI dla psów właścicieli zrzeszonych w AKC, CKC i CK;

 • możliwość uzyskania tytułów Championa przyznawanego przez AKC, CKC i CK dla psów właścicieli zrzeszonych w FCI;

 • wzajemne uznawanie sędziów i możliwość ich sędziowana na wystawach organizowanych przez ww. organizacje;

 • wspólna piecza nad standardami uznanych przez te organizacje ras (wymiana informacji, uaktualnień standardów itd.).

Redakcja Świata Czarnego Teriera

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768